Stacks Image 19

השכלה מקצועית:

1962 – בוגר תואר בהנדסת בנין , המגמה לקונסטרוקציות – הטכניון , חיפה .( רשיון מס' 6922 ).

1968 - קורסים והשתלמויות בבניה טרומית , מבנים גבוהים – הטכניון , לשכת המהנדסים

1975 – קורס בתכנון וניהול ביצוע של פרויקטים בבניה – לימודי תעודה,היח' ללימודי חוץ והמשך של הטכניון בחיפה

1983 - קורס מחשבים ושפות תכנות – המכון לפריון עבודה

1987 - קורס בתוכנות מחשב למנהלים – האוניברסיטה הפתוחה

1990 – 1989 – קורס לפיתוח וקידום מנהלים – לימודי תעודה, היח' ללימודי חוץ והמשך של הטכניון בחיפה.

2008 – 2005 - לימודי שמאות מקרקעין וניהול נכסים – לימודי תעודה, היח' ללימודי חוץ והמשך של הטכניון בחיפה.

2007 - התמחות בשמאות מקרקעין במשרד השמאי הממשלתי

2009 - קבלת רשיון שמאי מקרקעין ומנהל נכסים ממועצת השמאים (רשיון מס' 1744 )

2011 - השתלמות במינהל מקרקעי ישראל – ביה"ס לפרקטיקה משפטית בע"מ

2011 - השתלמות בחיפויים למעטפת הבנין ובטונים מיוחדים – התאחדות הקבלנים והבונים בישראל.

2011 - השתלמות בתמ"א 1+2 / 38 – CasaNet

חבר בלשכת המהנדסים , קבלן רשום בפנקס הקבלנים וחבר בלשכת שמאי המקרקעין